Tel..: +32 (0)84/31.17.90

Tien tips voor de voorbereiding van uw verhuizing

Tien tips voor de voorbereiding van uw verhuizing

Ontdek onze 10 tips !

 • Wijziging van domicilie

  Wijziging van domicilie

  Denk aan de praktische formaliteiten van uw domiciliewijziging: telefoonlijn, afsluiten en openen van water-, gas- en elektriciteitsmeters (er bestaan specifieke formulieren bij de betrokken maatschappijen), melding van adreswijziging in het gemeentehuis, identiteitskaart, post ...

 • Belangrijke documenten

  Belangrijke documenten

  Hou al uw belangrijke documenten (identiteitskaart, paspoort, sleutels, diploma's, bankdocumenten, medische dossiers, arbeidscontract ...) bij in een kist die u op een specifieke locatie zult bewaren.

 • Etiketten en praktische organisatie van de verhuizing

  Etiketten en praktische organisatie van de verhuizing

  Schrijf op al uw bezittingen (meubels, kisten ...) op welke locatie ze uitgeladen worden. Gebruik hiervoor etiketten en schrijf duidelijk leesbaar. Begeleid ook de verhuizer in zijn werk door hem in de mate van het mogelijke aan te geven waar uw meubels geplaatst moeten worden.

 • Gekwalificeerd personeel

  Gekwalificeerd personeel

  Vermijd, als uw budget dat toelaat, om voor uw verhuizing een beroep te doen op niet-gekwalificeerd personeel. Verhuizen is een beroep dat knowhow vraagt!

 • Uitschakelen van de koelkast

  Uitschakelen van de koelkast

  Schakel uw koelkast en diepvriezer 24 uur na de verhuizing weer in.

 • Verhuiskisten

  Verhuiskisten

  Koop speciaal hiertoe voorziene verhuiskisten, zodat ze op homogene wijze in de vrachtwagen gestapeld kunnen worden. Dit zal het werk van de verhuizers vergemakkelijken en zal vermijden dat ze bij het laden tijd verliezen. Vul de kisten niet te veel, het aanbevolen maximumgewicht is 30 kg per kist.

 • Parkeerverbod

  Parkeerverbod

  Doe het nodige om bij de lokale politie een verkeersbord te reserveren dat verbiedt om te parkeren. U kunt u ook richten tot uw verhuizer, die dit voor u zal doen.

 • Elektrische toestellen

  Elektrische toestellen

  Maak alle elektrische huishoudtoestellen schoon en laat ze drogen, om schimmelvorming en sijpelend vocht tijdens het transport te vermijden.

 • Demontage van de meubelen

  Demontage van de meubelen

  Wanneer u zelf uw kleerkasten demonteert en heropbouwt, waakt u erover dat alle elementen (schroeven, sleutels, bevestigingen ...) bijvoorbeeld in een enveloppe gegroepeerd zijn. Vergeet ook niet om de onderdelen te nummeren.

 • Plaatsbeschrijving

  Plaatsbeschrijving

  Wanneer u in een nieuwe woning trekt en wanneer u uw oude woning verlaat, gaat u over tot een plaatsbeschrijving.